مرتب سازی محصولات براساس موجودی در اپن کارت

مرتب سازی محصولات براساس موجودی در اپن کارت

در این اموزش اپن کارت قصد داریم به شما یاد بدهیم که چگونه محصولات موجود اول نمایش دهد در صفحات جستجو . دسته بندی و.. که به صورت ترتیب بندی در داخل صفحه دسته بندی آن را منظم کنیم

 

ابندا وارد ادرس زیر شوید 

catalog/controller/product/   فایل category.php  باز کنید کد مربود نظر پیدا کنید $sort = ‘p.sort_order‘;   و به جای آن $sort = ‘p.quantity‘; جایگزین کنید  

کد $order = ‘ASC‘;  جستجو کنید و $order = ‘DESC‘;  جایگزین آن کنید  فایل ذخیره کنید

در صورت اعمال نشدن تغییرات به قسمت مدیریت اپن کارت رفته به قسمت افزونه ها = تغییرات = دکمه بارگذاری مجدد کلیک کنید تا کش modification باز سازی شود 

 

 

 Display sort in-stock products opencart

In catalog/controller/product/category.php, find

$sort = ‘p.sort_order’;

and change to

Code: Select all

$sort = ‘p.quantity’;

Find

$order = ‘ASC’;

and change to

Code: Select all

$order = ‘DESC’;

In this way your category page will show out of stock products at the end

 

مطالعه بیشتر