ماژول اپن کارت اضافه کردن قانون GDPR

GDPR Compliance for OpenCart Merchants

نوع محصول
zip
نسخه
تاریخ انتشار
13 بهمن 1397
تعداد بازدید
861 بازدید
5,000,000,00 تومان
  خرید این محصول

The General Data Protection Regulation takes full effect on May 25, 2018. GDPR Compliance for OpenCart is an extension that lets you easily take control over your Privacy Policy and consent effort.

The purpose of GDPR is to unify the current data protection laws throughout the countries in the European Union and give more power to EU citizens to protect their personal information. With penalties of up to 4% of your turnover or 20 million EURO, our GDPR Compliance extension for OpenCart is the easiest way to stay compliant with the latest regulations.

✯ Newsletter double opt-in – When the customer decides to subscribe to your newsletter, they will receive a message which will contain a link for confirmation of the subscription. This will be displayed as a ‘double opt-in’ event in the “Opt-In/Opt-Out” section. Works on regular registration, registration when checking out (tested with the default checkout) and by manually editing the newsletter settings from “Your Account”. The template is also multi-lingual.
✯ Custom Policy Link – Now you can select which page to be linked as a policy in the cookie consent bar. You can do that from the ‘Cookie Consent Bar’ tab in the admin panel of GDPR Compliance
✯ Full multi-store support – Now supporting all of your stores in your multi-store environment
✯ CSV export for the GDPR requests – The feature is located in the admin panel and the results can be filtered by the filter in the “Requests” tab.
✯ CSV export for the policy acceptances – The feature is located in the admin panel and the results can be filtered by the filter in the “Policy Acceptances” tab.
✯ CSV export for the opt-ins/opt-outs – The feature is located in the admin panel and the results can be filtered by the filter in the “Opt-In/Opt-Out” tab.
✯ Manual customer deletion/anonymization – The “Right to be Forgotten” feature now is completely rewritten. As a store owner, you have bigger control over what will be deleted/anonymized. When the data will be removed from your store can also be specified. Additionally, you can add custom messages and also deny deletion requests. The customers will be notified (via email) when you decide whether you will honor or deny the request, and they will also be notified when the actual removal process takes place
✯ Deletion Auto/Manual Processing – Added an option which can be used to switch between manual and automatic processing of deletion requests
✯ Admin notification (via email) when a customer requests his/her data to be deleted/anonymized (active when the manual mode is selected)
✯ Added newsletter opt-in/opt-out tracking – Implemented in customer registration and also in the “My Account” page. Can be enabled/disabled by the store owner. The “Opt-in/Opt-out” functionality can also be used from other, third-party modules as well. Check the “Integration with Third-Party Extensions.txt” file for more details.
✯ Added newsletter opt-in/opt-out tracking – Implemented in customer registration and also in the “My Account” page. Can be enabled/disabled by the store owner. The “Opt-in/Opt-out” functionality can also be used from other, third-party modules as well. Check the “Integration with Third-Party Extensions.txt” file for more details.
✯ Checkbox for privacy policy acceptance in the contact us form – this feature will be expanded over time for newsletter subscriptions and to other forms which require policy acceptance or opt-in/opt-out
 SEO URL to the GDPR tools page – You can now specify a more user-friendly link to your GDPR tools page
✯ Show a Button Which Reveals the Cookie Consent Bar – Allows you to display a small button, which can be used by your customers to change their cookie preferences at a later point.
✯ Cookie Consent Bar – Completely reworked multi-lingual cookie consent bar which can be placed anywhere you want on your website and gives information on the type of cookies the site uses based on: Necessary cookies, Preferences cookies, Statistics cookies, Marketing cookies. The store owner can set the behavior of the bar upon users clicking on Close
✯ Set the initial state of the Cookie bar – keep all cookies, block marketing, block analytics, block both
✯ Data Rectification – Users can edit the personal data in their account
✯ Data Portability – Users download their personal data, addresses, orders and GDPR requests
✯ Access to Personal Data – Works for Guest and Registered Users. Users see the type of data your store keeps for them (including third-party services)
✯ Right to be Forgotten – Users can remove all personal data from your store
✯ Timestamp Date of Agreement – Keep information of the privacy policy or terms or conditions accepted by users.
✯ GDPR Requests – Keep a list of all customer GDPR requests in your OpenCart admin panel.
✯ Accepted Privacy Policy -Keep a list with all customers who accepted your Privacy Policy in your OpenCart admin panel.
✯ Right to be Forgotten – Works for Guest and registered users. Specify the validity of the “Right to be Forgotten” request.
✯ Access to Personal Data – Specify the validity of the “Access to Personal Data” request.
✯ Footer Link – Link to your new GDPR tools in the OpenCart footer.
✯ Dashboard Link – Link to your new GDPR extension in the OpenCart admin panel.
✯ Journal 2 and 3 Compatible – Use the GDPR policy on your favorite themes.
✯ Theme Fastor Compatible – Use the GDPR policy on your favorite themes.
✯ Ajax Quick Checkout Compatible – Use the GDPR policy on your favorite checkout module.
✯ Available languages – Bulgarian, Croatian, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek , Hungarian, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish

 

✯ خبرنامه دو انتخاب– هنگامی که مشتری تصمیم به عضویت در خبرنامه خود می کند، آنها یک پیام دریافت می کنند که شامل یک لینک برای تأیید اشتراک می شود. این به عنوان یک رویداد “انتخاب دو در” در قسمت “انتخاب / در خروج” نمایش داده می شود. با ثبت نام منظم، ثبت نام در هنگام چک کردن (با بررسی پیش فرض انجام می شود) کار می کند و با دستی تنظیمات خبرنامه از “حساب کاربری شما” را ویرایش می کند. قالب نیز چند زبانه است.
✯ خط مشی سیاست سفارشی – اکنون می توانید صفحه ای را که به عنوان یک خط مشی در نوار رضایت نامه کوکی مرتبط است انتخاب کنید. شما می توانید این کار را از نوار “موافقت نامه کوکی” در پنل مدیریتی GDPR Compliance انجام دهید
✯ پشتیبانی کامل از چند فروشگاه – در حال حاضر پشتیبانی از تمام فروشگاه های خود را در محیط چند فروشگاه شما
صادرات CSV برای درخواست های GDPR – این ویژگی در پنل مدیریت قرار دارد و نتایج می تواند توسط فیلتر در تب “درخواست ها” فیلتر شود.
✯ CSV صادرات برای پذیرش سیاست – این ویژگی در پنل مدیریت واقع شده است و نتایج را می توان از طریق فیلتر در برگه “پذیرش سیاست” فیلتر شده است.
✯ CSV export for opt-ins / opt-outs – این ویژگی در پنل مدیریت واقع شده است و نتایج را می توان از طریق فیلتر در برگه «Opt-In / Opt-Out» فیلتر کرد.
✯ حذف / شناسایی مشتری دستی– ویژگی “حق دارد که فراموش شود” در حال حاضر به طور کامل بازنویسی شده است. به عنوان یک صاحب فروشگاه، شما کنترل بیشتری بر آنچه که حذف می شود / ناشناس است. هنگامی که داده ها از فروشگاه شما حذف می شوند نیز می توانند مشخص شوند. علاوه بر این، شما می توانید پیام های سفارشی اضافه کنید و همچنین درخواست حذف را رد کنید. مشتریان خواهد شد (از طریق ایمیل) اطلاع هنگامی که شما تصمیم می گیرید که آیا شما افتخار یا رد درخواست، و آنها نیز می تواند زمانی که فرایند حذف واقعی می گیرد
✯ حذف خودکار / پردازش دستی – اضافه شدن گزینه است که می تواند به سوئیچ استفاده می شود بین دستورالعمل و پردازش اتوماتیک درخواست حذف
✯ اطلاع رسانی مدیریت (از طریق ایمیل) هنگامی که یک مشتری درخواست اطلاعات خود را برای حذف / شناسایی (فعال زمانی که حالت دستی انتخاب شده است)
ردیابی انتخاب / رد کردن خبرنامه اضافه شده – در ثبت نام مشتری و همچنین در صفحه “حساب کاربری من” پیاده سازی شده است. می تواند توسط مالک فروشگاه فعال / غیرفعال شود. قابلیت “انتخاب / غیر فعال کردن” نیز می تواند از دیگر ماژول های شخص ثالث نیز استفاده شود. برای جزئیات بیشتر، ادغام با فایل extensions.txt شخص ثالث را بررسی کنید.
✯ ردیابی انتخاب / رد کردن خبرنامه اضافه شده – در ثبت نام مشتری و همچنین در صفحه “حساب کاربری من” پیاده سازی شده است. می تواند توسط مالک فروشگاه فعال / غیرفعال شود. قابلیت “انتخاب / غیر فعال کردن” نیز می تواند از دیگر ماژول های شخص ثالث نیز استفاده شود. برای جزئیات بیشتر، ادغام با فایل extensions.txt شخص ثالث را بررسی کنید.
– این ویژگی در طول زمان برای اشتراک خبرنامه و سایر اشکال که نیاز به پذیرش سیاست یا انتخاب /
غیرفعال کردن دارد، گسترش یافته است ✯ URL جستجوگر به صفحه ابزار GDPR – شما هم اکنون می توانید یک پیوند دوستانه تر را به ابزار GDPR خود مشخص کنید صفحه
✯ نمایش یک دکمه که نشانگر نوار موافق کوکی است – به شما امکان می دهد تا یک دکمه کوچک را نمایش دهید که می تواند توسط مشتریان شما برای تغییر تنظیمات کوکی خود در یک بعد بعد استفاده شود.
✯ موافقت نامه کوکی– به طور کامل رضایت نامه چند زبانه رضایت نامه نوار که می تواند هر جا که شما می خواهید در وب سایت خود قرار داده و اطلاعات در مورد نوع کوکی ها استفاده می کند سایت بر اساس: کوکی های مورد نیاز، کوکی های ترجیحات، آمار کوکی ها، کوکی های بازاریابی. صاحب فروشگاه می تواند رفتار نوار را بر روی کاربران کلیک کردن بر روی بستن تنظیم کند
✯ تنظیم اولیه وضعیت نوار کوکی – نگه داشتن همه کوکی ها، بلوک بازاریابی، بلوک تجزیه و تحلیل، بلوک هر دو
✯ اصلاح داده ها – کاربران می توانند اطلاعات شخصی را در حساب خود را ویرایش
✯ قابلیت انتقال داده ها – کاربران اطلاعات شخصی خود، آدرس ها، سفارش ها و درخواست های GDPR را بارگیری می کنند
✯ دسترسی به داده های شخصی– برای کاربر مهمان و ثبت نام کار می کند کاربران می بینند که نوع داده هایی که فروشگاه شما برای آنها نگهداری می کند (از جمله خدمات شخص ثالث)
✯ حق نادیده گرفتن – کاربران می توانند تمام اطلاعات شخصی را از فروشگاه شما حذف کنند
✯ تاریخ زمان تاریخ قرارداد – اطلاعات مربوط به سیاست حفظ حریم خصوصی یا شرایط یا شرایط پذیرفته توسط کاربران
✯ درخواست های GDPR – یک لیست از تمام درخواست های GDPR مشتری در پنل مدیریت OpenCart خود را نگه دارید.
✯ سیاست حفظ حریم خصوصی را قبول کنید – لیستی را با تمام مشتریانی که سیاست حفظ حریم خصوصی خود را در پنل مدیریت OpenCart پذیرفته اند، ذخیره کنید.
✯ حق فراموش شدن – برای کاربر مهمان و ثبت نام کار می کند. اعتبار درخواست “حق خاموش شدن” را مشخص کنید.
✯ دسترسی به داده های شخصی – تعیین اعتبار درخواست “دسترسی به داده های شخصی”.
✯ پاورقی لینک – پیوند به ابزار جدید GDPR خود را در پایین پالت OpenCart.
✯ لینک داشبورد – پیوند به فرمت GDPR جدید خود را در پنل مدیریت OpenCart.
✯ مجله ۲ و ۳ سازگار – از سیاست GDPR در مورد تم های مورد علاقه خود استفاده کنید.
✯ تم Fastor سازگار – استفاده از سیاست GDPR در تم های مورد علاقه خود را.
✯ Ajax Quick Checkout Compatible – از سیاست GDPR در ماژول پرداخت مورد نظر خود استفاده کنید.
✯ زبان های موجود – بلغاری، کرواتی، چک، هلندی، انگلیسی، فنلاندی، فرانسوی، آلمانی، یونانی، مجارستانی، ایتالیایی، لیتوانیایی، لهستانی، پرتغالی، رومانیایی، اسلواکی، اسلوونیایی، اسپانیایی، سوئدی

۰/۵ (۰ Reviews)

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *